STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow
Szkolenie Prewencyjno-Operacyjne 2022 dla funkcjonariuszy PSP

Szkolenie Prewencyjno-Operacyjne 2022 dla funkcjonariuszy PSP

W dniu 19 października 2022 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie odbyło się Szkolenie Prewencyjno-Operacyjne 2022, przeznaczone dla funkcjonariuszy PSP pionu prewencji oraz pionu operacyjnego. Szkolenie miało za zadanie przybliżyć obecnym zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W szkoleniu brali udział funkcjonariusze w Komend PSP południowej Wielkopolski.

W trakcie zajęć plenerowych zaprezentowano prawidłowe wykonywanie złącz instalacji PV, omówiono poszczególne elementy składowe instalacji fotowoltaicznej oraz sprawdzono działanie systemów bezpieczeństwa w czasie zainscenizowanego pożaru.

Szkol_Prewncyjne_2022_01
Szkol_Prewncyjne_2022_01
Szkol_Prewncyjne_2022_02
Szkol_Prewncyjne_2022_02
Szkol_Prewncyjne_2022_03
Szkol_Prewncyjne_2022_03
Szkol_Prewncyjne_2022_04
Szkol_Prewncyjne_2022_04
Szkol_Prewncyjne_2022_05
Szkol_Prewncyjne_2022_05
Szkol_Prewncyjne_2022_06
Szkol_Prewncyjne_2022_06