STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

slide3_dark.jpg
slide1_dark.jpg
slide2_dark.jpg
slide4_dark.jpg
Shadow

Członkowie wspierający

Osoby i firmy zainteresowane wsparciem Oddziału SITP w Lesznie prosimy o kontakt z Zarządem.

Członkostwo wspierające na podstawie § 15 Statutu SITP:

1.        Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane wspieraniem celów statutowych Stowarzyszenia, które zadeklarowały wnoszenie składek na działalność statutową w wysokości nie niższej niż określona przez Zarząd Główny. Osoby prawne działają w SITP za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

2.        Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny SITP lub Zarząd Oddziału SITP na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego.

3.        Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4.        Członek wspierający ma prawo używania obok swego nazwiska lub firmy, w przypadku osoby prawnej, dopisku „Członek wspierający Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa”.